Rezultāts: "Gaļas pārstrādes ražošanas procesa modernizācija samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi"

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
”GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA (40003113629)
Uzvarētājs
SIA "VEGA 1" (Reģ. Nr.: LV42103021066)
Summa
349 652,01 EUR
Tālrunis
29105240

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ”GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” SIA

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003113629

 Adrese: ”Grīvas” Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads,, Latvija, LV 3040

 Tālruņa numurs(-i): 29105240
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Pilnvarota persona Natālija Ozoliņa, tel.29246663, natalija.ozolina@pmfgroup.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: "Gaļas pārstrādes ražošanas procesa modernizācija samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi"
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "VEGA 1" Reģ. Nr.: LV42103021066 Dūņu iela 8, Liepāja, LV 3401 Latvija
Personu apvienība “SIA Ekostandarts Tehnoloģijas” un “AB Būvniecība” Reg.Nr. LV40003649531 un 41203031752 Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV1007 un Kaļķu iela 3-8, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Latvija
SIA Būvkompānija MBR Reģ.Nr.42103033686 Vaivari, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "VEGA 1"  Reģ. Nr.: LV42103021066  Dūņu iela 8, Liepāja, LV 3401  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 349652.01 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv