Rezultāts: Semināra organizēšanas pakalpojumi Cēsīs projektā „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai”

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Vidzemes plānošanas reģions (90002180246)
Uzvarētājs
Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (90001677262)
Summa
450,41 EUR
Sludinājums
www.vidzeme.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Vidzemes plānošanas reģions, 90002180246
Pasta adrese: Jāņa Poruka iela 8-108
Pilsēta/Novads: Cēsis, Cēsu novads Pasta indekss: LV-4101 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Dace Liepiņa Tālruņa numurs: +371 64219022
E-pasta adrese: dace.liepina@vidzeme.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vidzeme.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vidzeme.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: reģionālā attīstība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Semināra organizēšanas pakalpojumi Cēsīs projektā „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Cēsu pilsētas teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Semināra organizēšanas pakalpojumi Cēsīs projektā „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai"

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79951000-5 55523000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

450.41 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPR 2015/22/TP

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 2.1-19/160
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, 90001677262

Pasta adrese: Baznīcas laukums 1

Pilsēta/Novads: Cēsis, Cēsu novads

Pasta indekss: LV-4101

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: cesis@cesis.lv

Tālruņa numurs: 64121772

Faksa numurs: 64121772

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.tourism.cesis.lv/

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 450.41    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 450.41    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. TP, ESF, ERAF, KF, ES, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda projekts „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai”, vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv