Grozījumi: „Pārtikas produktu piegāde Talsu novada pašvaldības iestādei “Pansionāts Lauciene””

Publicēts
09.12.2015
09.12.2015
Pasūtītājs
Talsu novada pašvaldība (90009113532)
Summa
Pārtraukts
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.talsi.lv/publiskie-iepirkumi...
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 09/12/2015

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Talsu novada pašvaldība, 90009113532


Pasta adrese: Kareivju ielā 7


Pilsēta/Novads: Talsi


Pasta indekss: LV - 3201

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Talsu novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Oskars Kļava, e-pasts: oskars.klava@talsi.lv;

Tālruņa numurs: 26132179

E-pasta adrese:


Faksa numurs:

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://talsi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.talsi.lv/publiskie-iepirkumi

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: „Pārtikas produktu piegāde Talsu novada pašvaldības iestādei “Pansionāts Lauciene””
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: „Pārtikas produktu piegāde Talsu novada pašvaldības iestādei “Pansionāts Lauciene””
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  15000000-8
Papildu kods (-i) 15119000-5
15131200-7
15200000-0
15500000-3
15811100-7
15842300-5
15800000-6
15300000-1
15330000-0
15229000-9
03221000-6
 
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: TNP 2015/124

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2015/S 202-365627 17/10/2015 (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 12/10/2015 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/10/2015 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams):
Jāprecizē tehniskā specifikācija

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv