Sludinājums: Pārtikas produktu piegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes, Rēznas pamatskolai

Publicēts
05.12.2015
05.12.2015
Pasūtītājs
Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde (90000048561)
Termiņš
16.12.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Anna Matisāne
E-pasts
Sludinājums
www.rezeknesnovads.lv...
Tālrunis
29440008

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 05/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, 90000048561
Pasta adrese: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts
Pilsēta/Novads: Rēzeknes novads Pasta indekss: LV - 4642 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Anna Matisāne Tālruņa numurs: 29440008
E-pasts: stolerova@info.lv Faksa numurs: 64644192
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rezeknesnovads.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rezeknesnovads.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Pārtikas produktu piegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes, Rēznas pamatskolai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Stoļerovas pagasta pārvalde, Rēznas pamatskola

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Pārtikas produktu piegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes, Rēznas pamatskolai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
15000000-8 15331400-1
15200000-0
15400000-2
15331100-8
15300000-1
15333000-1
15310000-4
15500000-3
15810000-9
15100000-9
15610000-7
15320000-7
15800000-6

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SPP 2015/01

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 16/12/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 9:00-16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 16/12/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

16/12/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:00
Vieta:  Stoļerovas pagasta pārvalde

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv