Sludinājums: „Pārtikas preču iegāde Virbu pamatskolai 2016.gadam”

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Virbu pamatskola (90000011997)
Termiņš
18.12.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Svetlana Medne
E-pasts
Sludinājums
www.talsi.lv/publiskie-iepirkumi...
Tālrunis
63252383

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Virbu pamatskola, 90000011997
Pasta adrese: "Virbu pamatskola" Virbu pagasts
Pilsēta/Novads: Talsu novads Pasta indekss: LV3292 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Svetlana Medne Tālruņa numurs: 63252383
E-pasts: virbupamatskola@talsi.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.talsi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.talsi.lv/publiskie-iepirkumi
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

„Pārtikas preču iegāde Virbu pamatskolai 2016.gadam”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Skolas iela 1, Jaunpagasts, Virbu pagasts, LV 3292 un Torņu iela 21, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

„Pārtikas preču iegāde Virbu pamatskolai 2016.gadam”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
15000000-8

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no 01/01/2016(dd/mm/gggg)
līdz             31/12/2016(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

TNP 2015/148

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 18/12/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 8.00-17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 18/12/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

18/12/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00
Vieta:  Virbu pamatskola, Skolas iela 1, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads LV-3292

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Pārtika atbilstoša pirmsskolas un skolas vecuma bērnu veselīga uztura nosacījumiem

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv