Sludinājums: pārtikas preču iegāde 2016.gadam PII ” Zvaniņš”, Talsi, Talsu novads, Jaunā ielā1.

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" (90000011997)
Termiņš
21.12.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Ausma Dobuma
E-pasts
Sludinājums
http/www.talsi.lv...
Tālrunis
63223278

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš", 90000011997
Pasta adrese: Jaunā iela 1
Pilsēta/Novads: Talsi Pasta indekss: 3201 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Ausma Dobuma Tālruņa numurs: 63223278
E-pasts: dobumaausma@inbox.lv Faksa numurs: nav
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://http/www.talsi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://http/www.talsi.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

pārtikas preču iegāde 2016.gadam PII " Zvaniņš", Talsi, Talsu novads, Jaunā ielā1.

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Talsu PII " Zvaniņš", Talsi, Jaunā ielā 1. LV-3201

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

pārtikas produktu iepirkums

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
15000000-8

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no 21/12/2015(dd/mm/gggg)
līdz             23/12/2015(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PII " Zvaniņš" 2015/2015/149

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 21/12/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 9.00- 17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 21/12/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 21:23

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

23/12/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 21:23
Vieta:  Talsu PII "Zvaniņš", Jaunā ielā1., Talsi, Talsu novads, LV-3201

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv