Sludinājums: Dažādu izmeklējumu veikšana 2016.-2017.gadam: biopsiju, operāciju materiāla mikropreperātu izgatavošana patomorfoloģiskai (histoloģiskai) izmeklēšanai, autopsiju veikšana, ģenētiskās analīzes – jaundzimušo skrīnings uz fenilketonūriju un iedzimtu hipotireozi, grūtnieču pirmā un otrā trimestra skrīnings uz iedzimtām augļa anomālijām

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca" (40003222317)
Termiņš
07.01.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Jānis Trops (par tehnisko specifikāciju), Vita Rudzāne (par nolikumu)
E-pasts
Sludinājums
ogresslimnica.lv/category/publiskie...
Tālrunis
65046161

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 17/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca", 40003222317
Pasta adrese: Slimnīcas iela 2
Pilsēta/Novads: Ogre Pasta indekss: LV-5001 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Jānis Trops (par tehnisko specifikāciju), Vita Rudzāne (par nolikumu) Tālruņa numurs: 65046161
E-pasts: vita.rudzane@inbox.lv Faksa numurs: 65046161
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ogresslimnica.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://ogresslimnica.lv/category/publiskie-iepirkumi/
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: SIA
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Dažādu izmeklējumu veikšana 2016.-2017.gadam: biopsiju, operāciju materiāla mikropreperātu izgatavošana patomorfoloģiskai (histoloģiskai) izmeklēšanai, autopsiju veikšana, ģenētiskās analīzes - jaundzimušo skrīnings uz fenilketonūriju un iedzimtu hipotireozi, grūtnieču pirmā un otrā trimestra skrīnings uz iedzimtām augļa anomālijām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ogre, Slimnīcas iela 2

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Dažādu izmeklējumu veikšana 2016.-2017.gadam: biopsiju, operāciju materiāla mikropreperātu izgatavošana patomorfoloģiskai (histoloģiskai) izmeklēšanai, autopsiju veikšana, ģenētiskās analīzes - jaundzimušo skrīnings uz fenilketonūriju un iedzimtu hipotireozi, grūtnieču pirmā un otrā trimestra skrīnings uz iedzimtām augļa anomālijām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
85140000-2

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  24 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ORS 2015/44

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 07/01/2016 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 8:00-16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 07/01/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv