Sludinājums: Statīvs_ratiņi atkritumu maisiem pārtikas produktu ražošanā

Publicēts
08.07.2015
08.07.2015
Pasūtītājs
SIA "JOLLE" (40103824413)
Termiņš
22.07.2015
Tālrunis
+37129222948

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/07/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "JOLLE"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103824413

Adrese: Dārzu iela 21, Latvija, LV 2008

Tālruņa numurs(-i): +37129222948
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Jolanta Māziņa, valdes locekle, t.+371 29222948, jolanta@ppv.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Statīvs_ratiņi atkritumu maisiem pārtikas produktu ražošanā
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Nākotnes iela 1, Ķekava, Ķekavas novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 02/05/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 257 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 22/07/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniski: jolanta@ppv.lv
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): ES lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 4. 'Ieguldījumi materiālajos aktīvos' 4.2. “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē “ ietvaros
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 412597__0_Specifikstativsatkritumumaisiem.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv