Sludinājums: Augļu pirmapstrādes telpu pārbūve

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
LPKS "Zelta ābele" (40103192521)
Termiņš
15.06.2015
Tālrunis
29 250 492

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/05/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): LPKS "Zelta ābele"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103192521

Adrese: "Pīlādži", Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads, Latvija, LV-2150

Tālruņa numurs(-i): 29 250 492
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Guntis Ofkants, LPKS „Zelta ābele” valdes loceklis, tālr. Nr. 29 250 492

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Augļu pirmapstrādes telpu pārbūve
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: „Eglāji”, Smārdes pagasts, Engures novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 03/08/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 30000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 15/06/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mūru iela 21, 2.stāvs, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams):
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Piedāvājuma veidlapa 1.un 3.pielikums Pretendentiem tiks izsūtīti uz pieprasījumu, interesentiem rakstīt uz e-pastu: zaprojekts@gmail.com
10. Pievienotie dokumenti 407099__0_PirmapstrdesbuvesrekonstrukcijaIepirkumanolikums.pdf
407099__1_Pirmapstr.buvesrekonstr.Iepirkumanolikumapielikumi.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv