Grozījumi: “Pārtikas produktu piegāde SPC “Pīlādzis” vajadzībām”

Publicēts
01.04.2015
01.04.2015
Pasūtītājs
Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis" (90001595407)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.dnd.lv...
Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 01/04/2015

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis", 90001595407


Pasta adrese: Lielā iela 43, Kalupe


Pilsēta/Novads: Daugavpils novads


Pasta indekss: LV-5450

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis", Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis"


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Jānis Bartusevičs

Tālruņa numurs: 65430939, 26452232

E-pasta adrese: spcpiladzis@inbox.lv


Faksa numurs: 65430939

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dnd.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.dnd.lv

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: "Pārtikas produktu piegāde SPC "Pīlādzis" vajadzībām"
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: "Pārtikas produktu piegāde SPC "Pīlādzis" vajadzībām"
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  15000000-8
Papildu kods (-i)  
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: SPC "Pīlādzis" 2014/04

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 22/12/2014 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
22/12/2014 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta: daļa Nr.1

Šī teksta vietā: piens un piena pārstrādes produkti

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums Nr.4-1.2/15-80

Teksta labojuma vieta: daļa Nr.5

Šī teksta vietā: olas

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums Nr.4-1.2/15-80

Teksta labojuma vieta: daļa Nr.12

Šī teksta vietā: graudi, putraimi, pārslas un milti

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums Nr.4-1.2/15-80

Teksta labojuma vieta: daļa Nr.15

Šī teksta vietā: bakalejas preces

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums Nr.4-1.2/15-80IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv