Rezultāts: Pārtikas produktu piegāde PII”Saulīte”

Publicēts
25.02.2015
25.02.2015
Pasūtītājs
Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ”Saulīte” (90000011997)
Uzvarētājs
SI (40002011600), SIA "La Fruta" (40103313379)
Summa
22 600,24 EUR
Sludinājums
talsi.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/02/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ”Saulīte”, 90000011997
Pasta adrese: Brīvības ielā 10a
Pilsēta/Novads: Talsi Pasta indekss: LV-3201 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Solveiga Bakanovskas Tālruņa numurs: 63222713
E-pasta adrese: talsusaulite@inbox.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://talsi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://talsi.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Pārtikas produktu piegāde PII"Saulīte"

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Brīvības 10 a, Talsi

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Pārtikas preču piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
15000000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

22600.24 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

TNP 2014/08

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Augļi, dārzeņi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
06/02/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SI, 40002011600

Pasta adrese: Kareivju iela 8

Pilsēta/Novads: Talsi

Pasta indekss: LV 3201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: agris.purkalns@maiznicaliepkalni.lv

Tālruņa numurs: 27001486

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): talsi.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1134.1    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1134.1    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pārtikas produkti, konservēti dārzeņi, sulas un pārstrādāti augļi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
(dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
0
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: ,

Pasta adrese:

Pilsēta/Novads:

Pasta indekss:

Valsts:

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN):    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN):    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums:
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
(dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN):    Valūta:

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN):    Valūta:

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums:
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
(dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN):    Valūta:

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN):    Valūta:

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums:
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
(dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN):    Valūta:

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN):    Valūta:

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums:
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
(dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN):    Valūta:

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN):    Valūta:

Līguma Nr.: 7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Olas
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
06/02/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "La Fruta", 40103313379

Pasta adrese: A. Deglava 104-12

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1082

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67622244

Faksa numurs: 67624638

Vispārējā interneta adrese (URL): talsi.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 540    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 540    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Iepirkumam ir vairākas daļas

Avots: pvs.iub.gov.lv