Rezultāts: Konteineru iegāde zivju transportēšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
SIA Ziedi-2 (48501018199)
Uzvarētājs
SDK Spolka z.o.o. (PL 741-10-02-174)
Summa
3 442,33 LVL

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 20/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Ziedi-2

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48501018199

 Adrese: Dobeles novads Auru pagasts Ziedi 1, Latvija, 3701

 Tālruņa numurs(-i): 26499665
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63781702

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes priekšsēdētājs Uģis Kalažs, tālr. 26499665

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Konteineru iegāde zivju transportēšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 21/10/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 20/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SDK Spolka z.o.o. PL 741-10-02-174 Ul.Skladowa 5, 14-100, Ostroda Polija
AQUACULTUR Fischtechnik GmbH DE165783709 Feldstr.3, D-31582, Nienburg/Weser Vācija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SDK Spolka z.o.o.  PL 741-10-02-174  Ul.Skladowa 5, 14-100, Ostroda  Polija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 3442.33 LVL
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv