Rezultāts: Izotermiskie konteineri zivju transportēšanai ar tiplumu~630 l- 400 gab.(bez vākiem)

Publicēts
23.11.2013
23.11.2013
Pasūtītājs
biedrība "Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa" (40008085529)
Uzvarētājs
Promens Dalvik ehf (5606002240)
Summa
103 492,00 EUR

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 23/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): biedrība "Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008085529

 Adrese: Roņu iela 8, Liepāja, Latvija, LV-3401

 Tālruņa numurs(-i): 29119051; 63423094
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63423094

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Evija Kopštāle, projektu koordinatore, tālr. 29119051, evija@lrp.v

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Izotermiskie konteineri zivju transportēšanai ar tiplumu~630 l- 400 gab.(bez vākiem)
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/11/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 23/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Promens Dalvik ehf 5606002240 Gunnarsbraut 12, 620 Dalvik Īslande
UAB GEA Grasso 11624781 Smolensko 10, Vilnus Lithuania Lietuva
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Promens Dalvik ehf  5606002240  Gunnarsbraut 12, 620 Dalvik  Īslande
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 103492 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv