Sludinājums: Vakuuma kameras durvis vakuumuzputināšanas iekārtai 2SV2215MR

Publicēts
07.09.2018
07.09.2018
Pasūtītājs
GroGlass SIA (40003710276)
Termiņš
25.09.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

GroGlass SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003710276

Adrese

Katlakalna iela 4b, Rīga, Latvija, LV1073

Tālruņa numurs(-i)

67502910

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67502911

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskās attīstības nodaļas vadītājs Vadims Kuļigins, 29950686, vadims@groglass.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Vakuuma kameras durvis vakuumuzputināšanas iekārtai 2SV2215MR

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Katlakalna iela 4B, Rīga, LV-1073

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

60000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

25/09/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Katlakalna iela 4B, Rīga, LV-1073

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Ar rasējumiem piedāvājumu iesniedzēji var iepazīties darba dienās, laikā no 09:00 līdz 16:00, līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējai dienai, sazinoties ar Tehniskās attīstības nodaļas vadītāju: vadims@groglass.com, t. 67502910

Avots: pvs.iub.gov.lv