Sludinājums: „Trušu kautuves iekārtas un aprīkojums” ID Nr. K2018/2

Publicēts
14.09.2018
14.09.2018
Pasūtītājs
SIA "KANNAS 2" (48503026167)
Termiņš
29.10.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 14/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "KANNAS 2"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503026167

Adrese

Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33 - 5, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

26330789

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais projekta vadītājs Endijs Muzikants, tālrunis: 25660482, e-pasts: endijs.muzikants@grabbit.eu

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

„Trušu kautuves iekārtas un aprīkojums” ID Nr. K2018/2

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Klinšrozītes, Zirņu pag., Saldus novads.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

320000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

29/10/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33 - 5, LV-1010

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA 4.1. apakšpasākums “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma nolikums latviešu un angļu valodā pielikumā.

Avots: pvs.iub.gov.lv