Rezultāts: Šķidro kristālu dopantu ķīmiskās struktūras modificēšana, lai panāktu lielāku optiskās griešanas spējas difuzoro ekrānu izgatavošanai

Publicēts
10.09.2018
10.09.2018
Pasūtītājs
Lightspace Technologies (40103758550)
Uzvarētājs
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (90002111653)
Summa
199 724,51 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 10/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Lightspace Technologies

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103758550

Adrese

Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167

Tālruņa numurs(-i)

67800009

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Krišs Osmanis, vadošais pētnieks, 67800009, kriss.osmanis@lightspace3d.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Šķidro kristālu dopantu ķīmiskās struktūras modificēšana, lai panāktu lielāku optiskās griešanas spējas difuzoro ekrānu izgatavošanai

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

01/08/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

20/08/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 03/09/2018

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Latvijas Organiskās sintēzes institūts 90002111653 Aizkraukles iela 21, Rīga Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Latvijas Organiskās sintēzes institūts 90002111653 Aizkraukles iela 21, Rīga Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

199724.51 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

1.1.1.1. Praktiskās ievirzes pētījumi

Avots: pvs.iub.gov.lv