Sludinājums: Koka kopņu ražošanas iekārta

Publicēts
14.09.2018
14.09.2018
Pasūtītājs
SIA "Freimans Timber Constructions" (41203036961)
Termiņš
01.10.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 14/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Freimans Timber Constructions"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41203036961

Adrese

"Bauņi", Novadnieki, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, Latvija, LV-3309

Tālruņa numurs(-i)

29332958

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Raitis Freimanis, tālr.: 29332958, epasts: raitis@freimans.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Koka kopņu ražošanas iekārta

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Bauņi", Novadnieki, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3309

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

400000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

01/10/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Gustava Zemgala gatve 71, K-5, Rīga, Latvija, LV-3309, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4. Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv