Rezultāts: Biešu pirmapstrādes līnijas papildus aprīkojums – Akmeņu atdalītājs

Publicēts
14.09.2018
14.09.2018
Pasūtītājs
KS "Baltijas Dārzeņi" (40003790360)
Uzvarētājs
SIA "Goldingen Invest" (41203038093)
Summa
18 100,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 14/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

KS "Baltijas Dārzeņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003790360

Adrese

Jaunbajāri, Salaspils novads, Latvija, LV-2117

Tālruņa numurs(-i)

29489125

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67895800

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Kaspars Brunovskis, 29293574, bd@darzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Biešu pirmapstrādes līnijas papildus aprīkojums - Akmeņu atdalītājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

28/08/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

13/09/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Goldingen Invest" 41203038093 Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 Latvija
SIA "FIL un Ko" 40003274287 Vestienas iela 2, Rīga, LV-1035 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Goldingen Invest" 41203038093 Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

18100 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv