Rezultāts: Automātisko roku dezinfekcijas iekārtu piegāde

Publicēts
06.09.2018
06.09.2018
Pasūtītājs
SIA Latvi Dan Agro (50003572581)
Uzvarētājs
REVIC Sp z.o.o. (PL6322007904)
Summa
53 100,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Latvi Dan Agro

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003572581

Adrese

Ošlejas Jaunbērzes pagasts Dobeles novads, Latvija, 3717

Tālruņa numurs(-i)

63723608

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Ilvars Strazdiņš

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automātisko roku dezinfekcijas iekārtu piegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/08/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/09/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
REVIC Sp z.o.o. PL6322007904 Ul.Sokolska 70, 41-219, Sosnowiec Polija
Multivac OY filiāle Latvijā LV40003817951 Bieķensalas iela 212, Rīga, LV-1004 Latvija
Lavango Group UAB LT100004017010 Pramones g. 5, LT-94102, Klaipeda Lietuva
Milviteka UAB LT633557219 Maciučiai, LT-96159, Klaipedos r.sav Lietuva

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
REVIC Sp z.o.o. PL6322007904 Ul.Sokolska 70, 41-219, Sosnowiec Polija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

53100 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv