Sludinājums: Vieglā tērauda konstrukciju ražošanas iekārtas komplekts

Publicēts
04.07.2018
04.07.2018
Pasūtītājs
SIA "Weis A" (40103223126)
Termiņš
19.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Weis A"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103223126

Adrese

Vienības gatve 169A, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, 2167

Tālruņa numurs(-i)

+37167615540

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītājs, Viktors Bobovičs, 29425849, viktors@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Vieglā tērauda konstrukciju ražošanas iekārtas komplekts

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Vienības gatve 169A, Mārupe, Mārupes novads LV-2167

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

20/10/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

250000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

19/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lubānas ielā 125A 22. birojā, Rīgā, LV-1021

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

543477__0_tehniskaspecifikacijaiekarta218.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv