Sludinājums: Termo-kompresijas metināšanas iekārta

Publicēts
10.07.2018
10.07.2018
Pasūtītājs
"Fiber Optical Solution", SIA (50103461761)
Termiņš
24.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

"Fiber Optical Solution", SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50103461761

Adrese

Podraga 2a, Rīga, Latvija, LV-1016

Tālruņa numurs(-i)

+371 67454103

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 67454103

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Inženieris Aleksejs Bendins, tālr.: 26213147, e-pasts: bendin@opticalsolution.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Termo-kompresijas metināšanas iekārta

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rīga, Podraga iela 2a

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/11/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

51552 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

24/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Grants iela 13, Rīga, LV-1016

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.1.4.. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Pievienots iepirkuma priekšmeta apraksts angļu valodā

10.  Pievienotie dokumenti

543909__0_ipa.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv