Sludinājums: Plazmas griešanas darbagalds ar CNC vadību

Publicēts
04.07.2018
04.07.2018
Pasūtītājs
SIA "Linda 1" (40003167227)
Termiņš
19.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Linda 1"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003167227

Adrese

Sabiles iela 2, Latvija, LV-3120

Tālruņa numurs(-i)

+37129284179

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Guntars Indriksons

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Plazmas griešanas darbagalds ar CNC vadību

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jelgavas iela 1i, Kandava, LV-3120

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/05/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

19/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Sabiles iela 1, Kandava, LV-3120

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4.punkta " Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

543478__0_tehniskaspecifikacijaplazma.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv