Sludinājums: Pirolīzes krāsaino metālu un nerūsējošā tērauda skaidu attīrīšanas līnijas iegāde

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
"Metakern Latvia" SIA (40103854051)
Termiņš
18.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

"Metakern Latvia" SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103854051

Adrese

Puķu iela 8 - 7, Latvija, LV-1048

Tālruņa numurs(-i)

+371 26933929

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis, Eduards Abrazejs, +371 26933929, eda@metakern.nl

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pirolīzes krāsaino metālu un nerūsējošā tērauda skaidu attīrīšanas līnijas iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Saktas", Grobinas pag., Grobinas nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

250000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Puķu iela 8 - 7, LV-1048

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4. pasākums "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

543310__0_metakerniekarta3.7.218..pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv