Sludinājums: Paralēli novietotu divvārpstu virpošanas iekārta

Publicēts
04.07.2018
04.07.2018
Pasūtītājs
ARKORS ER SIA (42403010199)
Termiņš
19.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ARKORS ER SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403010199

Adrese

"Putni", Tēviņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., Latvija, LV-4601

Tālruņa numurs(-i)

26111116

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

EDVĪNS RANCĀNS

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Paralēli novietotu divvārpstu virpošanas iekārta

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Putni", Tēviņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/04/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

19/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Putni", Tēviņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

543432__0_tehniskaspec.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv