Sludinājums: Koksnes granulu ražošanas līnijas piegāde

Publicēts
04.07.2018
04.07.2018
Pasūtītājs
AS "Sistēmu inovācijas" (40003946311)
Termiņš
19.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS "Sistēmu inovācijas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003946311

Adrese

Mazcenu aleja 6A, Jaunmārupe, Mārupes novads, Latvija, Latvija, 2166

Tālruņa numurs(-i)

29147913

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Mārtiņš Šķiņķis, projekta vadītājs, 29173103, martins@1b.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Koksnes granulu ražošanas līnijas piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Ratnieki”, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

250000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

19/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mazcenu aleja 6A, Jaunmārupe, Mārupes novads, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

543471__0_nolikumstehniskaspecifikacijasi.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv