Sludinājums: Kokapstrādes darbagaldu iepirkums

Publicēts
04.07.2018
04.07.2018
Pasūtītājs
VICTRIX SIA (40003920967)
Termiņš
19.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

VICTRIX SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003920967

Adrese

Maskavas iela 266 k-7 –53, Rīga, , Latvija, LV-1063

Tālruņa numurs(-i)

29277008

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vilnis Dzintars, 29277008, 95rv@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kokapstrādes darbagaldu iepirkums

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Zeltiņu iela 52, Mārupe

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/07/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

330000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

19/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Maskavas iela 266 k-7 –53, Rīga, LV-1063

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 6. “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības” 6.2. apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv