Sludinājums: Kāpurķēžu ekskavators meža darbiem

Publicēts
04.07.2018
04.07.2018
Pasūtītājs
Sia MM Mežsaimniecība (41203046813)
Termiņš
19.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sia MM Mežsaimniecība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41203046813

Adrese

"Priedulāji", Padures pag., Kuldīgas nov., , Latvija, LV-3321

Tālruņa numurs(-i)

29207156

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Mārtiņš Mētelis, t. 29207156, martinsmetelis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kāpurķēžu ekskavators meža darbiem

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Priedulāji", Padures pag., Kuldīgas nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

140000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

19/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Priedulāji", Padures pag., Kuldīgas nov.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

543355__0_tehspecekskavators.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv