Sludinājums: Ekskavatora iegāde

Publicēts
05.07.2018
05.07.2018
Pasūtītājs
SIA Baltiqflora (42103055185)
Termiņš
20.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 05/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Baltiqflora

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103055185

Adrese

Hika iela 12, Liepāja, Latvija, 3401

Tālruņa numurs(-i)

27526498

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Georg Martens, georgmartens@greensolutions.lv, 27526498

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ekskavatora iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Lauķu purvs, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/04/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

130000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

20/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Hika iela 12, Liepāja, LV-3401 vai elektroniski parakstītus dokumentus georgmatens@greensolutions.lv

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauka atbalsts dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

TS-IUB.docx

Avots: pvs.iub.gov.lv