Sludinājums: Ražošanas iekārtas

Publicēts
18.06.2018
18.06.2018
Pasūtītājs
SIA Baltpal (40103785008)
Termiņš
03.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 18/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Baltpal

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103785008

Adrese

Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, 1905. gada iela 4, LV-5113, Latvija, LV-5113

Tālruņa numurs(-i)

(+371) 27576114

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ingus Diķis, 26468611, ingus@1b.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražošanas iekārtas

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, 1905. gada iela 4, LV-5113

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

03/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, 1905. gada iela 4, LV-5113

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

N/A

10.  Pievienotie dokumenti

541307__0_tehniskaspecifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv