Sludinājums: Neapzāģēto zāģmateriālu automātisko garenzāģēšanas līnijas un vertikālā lentzāģa baļķu sazāģēšanas līnijas iegāde SIA “VMS Timber” vajadzībām un attīstībai.

Publicēts
14.06.2018
14.06.2018
Pasūtītājs
VMS Timber SIA (45403035414)
Termiņš
16.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 14/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

VMS Timber SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403035414

Adrese

"Libes Ozolkalns ", Biksēre, Sarkaņu pag.,Madonas nov.,, Latvija, LV-4870

Tālruņa numurs(-i)

+371 25410444

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Matīss Kuba, valdes loceklis, +371 25410444, matiss.kuba@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Neapzāģēto zāģmateriālu automātisko garenzāģēšanas līnijas un vertikālā lentzāģa baļķu sazāģēšanas līnijas iegāde SIA "VMS Timber" vajadzībām un attīstībai.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Zāģeri", Biksēre, Sarkaņu pag.,Madonas nov., LV-4870

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/01/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

530000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

16/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Zāģeri", Biksēre, Sarkaņu pag.,Madonas nov., LV-4870

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4.Atbalsta ieguldījumiem ar lauksimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums tiek sadalīts divās daļās, pretendentam iepirkuma ietvaros ir iespēja pieteikties uz abām daļām, vai tikai uz vienu. Sīkāku informāciju var uzzināt zvanot uz tālruni +371 25410444, vai adresē: "Zāģeri", Biksēre, Sarkaņu pag., Madonas nov., LV-4870

Avots: pvs.iub.gov.lv