Sludinājums: Modulāras biomasas granulu ražošanas līnijas aprīkojuma ar biomasas (šķeldas) kalti piegāde

Publicēts
29.06.2018
29.06.2018
Pasūtītājs
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JUMIS GEO" (42403026202)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JUMIS GEO"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403026202

Adrese

“Cīrulīši”, Klonešnīki, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, Latvija, LV-5737

Tālruņa numurs(-i)

+37129135221

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Edgars Romanovskis, +37129135221, edgars@latgalesdarzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Modulāras biomasas granulu ražošanas līnijas aprīkojuma ar biomasas (šķeldas) kalti piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Enerģija”, “Cīrulīši”, “Jumis”, Klonešnīki, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

500000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Cīrulīši”, Klonešnīki, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, LV-5737

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv