Sludinājums: Meža piekabe ar manipulatoru

Publicēts
21.06.2018
21.06.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MMS" (52403019221)
Termiņš
05.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 21/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MMS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

52403019221

Adrese

Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, "Veselība 117", Latvija, 4601

Tālruņa numurs(-i)

29126187

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Meža piekabe ar manipulatoru

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Veselība 117, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

65000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

05/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brāļu Skrindu iela 9, 3.stāvs, 4 kabinets, Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv