Sludinājums: Līnija gāzēta un negāzēta avota ūdens pildīšanai PET pudelēs.

Publicēts
14.06.2018
14.06.2018
Pasūtītājs
SIA "BĀTAS AVOTS" (52103061041)
Termiņš
14.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 14/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "BĀTAS AVOTS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

52103061041

Adrese

"Vaiņodes pils", Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, Latvija, 3435

Tālruņa numurs(-i)

26482531

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

direktors Jānis MENIĶIS, tel.26482513, janis.menikis@lielbata.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Līnija gāzēta un negāzēta avota ūdens pildīšanai PET pudelēs.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Lielbātas Saktas", Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, Latvija, LV-3435

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/02/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

700000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

14/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 14:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jaunā ostmala 1, Liepāja, Latvija, LV-3401

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

540939__0_iepirkumanolikums.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv