Sludinājums: Ekskavators

Publicēts
05.06.2018
05.06.2018
Pasūtītājs
SIA "Smuģi" (48501007960)
Termiņš
20.06.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 05/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Smuģi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501007960

Adrese

"Jaunsmuģi", Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, Latvija, LV-3852

Tālruņa numurs(-i)

26414244

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Dins Maslovskis, 26414244, dinsmaslovskis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ekskavators

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Jaunsmuģi", Blīdenes pagasts, Brocēnu novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

145000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

20/06/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Jaunsmuģi", Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV-3852

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv