Sludinājums: Apaļošanas iekārta

Publicēts
13.06.2018
13.06.2018
Pasūtītājs
SIA "Drukātava" (40003744728)
Termiņš
12.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Drukātava"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003744728

Adrese

Spilvas iela 9, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167

Tālruņa numurs(-i)

67368188

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Valdis Jirgens, tel. 29611511, e-pasts: valdis@drukatava.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Apaļošanas iekārta

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„Rasmaņi”, Olaines pagasts, Olaines novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

20000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

12/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: e-pasts: info@drukatava.lv vai pasta adrese: Šampētera iela 36, Rīga, LV-1046

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv