Sludinājums: Iekārta termiski modificētas koksnes ražošanai

Publicēts
02.05.2018
02.05.2018
Pasūtītājs
SIA Telluss (41203051640)
Termiņš
18.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/05/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Telluss

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41203051640

Adrese

Miera iela 35, Talsi, Talsu novads, Latvija, LV-3201

Tālruņa numurs(-i)

26132886

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Ivo Smilgainis, +371 26132886, info@telluss.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iekārta termiski modificētas koksnes ražošanai

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Talsu novads, Valdgales pagasts, “Kvarki”, LV-3253

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/09/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

250000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA “Telluss” Miera iela 35, Talsi, Latvija, LV-3201

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

NAV

Avots: pvs.iub.gov.lv