Sludinājums: Jaunā produkta nogatavināšanas/kondensācijas tehnoloģisko iekārtu komplekss

Publicēts
08.03.2018
08.03.2018
Pasūtītājs
SIA NewFuels RSEZ (40103340377)
Termiņš
22.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA NewFuels RSEZ

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103340377

Adrese

Atbrīvošanas aleja 169a, Rēzekne, Latvija, LV-4604

Tālruņa numurs(-i)

64605785

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64605784

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Roman Vdovychenko, tālr. +371 64605785, info@newfuels.eu

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jaunā produkta nogatavināšanas/kondensācijas tehnoloģisko iekārtu komplekss

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Atbrīvošanas aleja 169a, Rēzekne LV-4604

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

350000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

22/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 169a, Rēzekne LV-4604

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 2. kārta

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

529420__0_nolikumsnogatavinasanas.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv