Sludinājums: Kokskaidu granulu ražošanas līniju pārbūve

Publicēts
15.02.2018
15.02.2018
Pasūtītājs
SIA Graanul Invest (40003649423)
Termiņš
01.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 15/02/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Graanul Invest

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003649423

Adrese

"Ezeriņi", Launkalnes pag., Smiltenes novads, Latvija, LV-4718

Tālruņa numurs(-i)

64773910; 28321880

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64773913

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Haralds Vīgants, izpilddirektors, 28321880, haralds.vigants@graanulinvest.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kokskaidu granulu ražošanas līniju pārbūve

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Ezeriņi", Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

2100000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

01/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Ezeriņi", Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Specifiskais atbalsta mērķis Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

527242__0_iepirkumaprieksmetaapraksts.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv