Sludinājums: Iekārtas sterilizācijas iecirknim

Publicēts
15.02.2018
15.02.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību UNDA (59203002531)
Termiņš
02.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 15/02/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību UNDA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

59203002531

Adrese

Jūras ielā 60, Engure, Engures pagasts, Engures novads, Latvija, LV-3113

Tālruņa numurs(-i)

63181117

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63161277

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Galvenais inženieris Pjotrs Žuļins, 29475198, peteris@unda.lv, proj.vadītāja Daiga Ozoliņa, 29428824, info@unda.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iekārtas sterilizācijas iecirknim

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

SIA Unda, Jūras irlā 60, Engure, Engures pag. Engures novads, LV-3113

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/10/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

22000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

02/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA Unda, Jūras iela 60, Engure, Engures pag., Engures novads, LV-3113

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

EJZF 54.04. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv