Rezultāts vai grozījumi: Iekārtas sterilizācijas iecirknim

Publicēts
15.02.2018
15.02.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību UNDA (59203002531)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 15/02/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību UNDA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

59203002531

Adrese

Jūras ielā 60, Engure, Engures pagasts, Engures novads, Latvija, LV-3113

Tālruņa numurs(-i)

63181117

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63161277

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Galvenais inženieris Pjotrs Žuļins, 29475198, peteris@unda.lv. Proj.vadītāja Daiga Ozoliņa 29428824, info@unda.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iekārtas sterilizācijas iecirknim

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

29/10/2014

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Jauna iepirkuma gatavošana

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv