Sludinājums: Šķeldas žāvēšanas līnija

Publicēts
23.01.2018
23.01.2018
Pasūtītājs
SIA VILL (40203020923)
Termiņš
07.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA VILL

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40203020923

Adrese

Vārpu iela 11-1, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167

Tālruņa numurs(-i)

29718762

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītājs, Ilmārs Kašs, 26565615, ilmars@icon.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Šķeldas žāvēšanas līnija

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Indras iela 32, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/03/2022

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

300000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vārpu iela 11-1, Mārupe, Mārupes novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

525081__0_2.woodchipdryer.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv