Sludinājums: Graudu pirmapstrādes tehnoloģiskās iekārtas iegāde un uzstādīšanu

Publicēts
25.01.2018
25.01.2018
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Kaibas" (44101025273)
Termiņš
19.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Kaibas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101025273

Adrese

"Kaibas" Vidrižu pagasts, Limbažu novads, Latvija, LV-4013

Tālruņa numurs(-i)

29408867

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Dainis Siliņš, T. 29408867, kaibas_zs@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu pirmapstrādes tehnoloģiskās iekārtas iegāde un uzstādīšanu

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Kaibas" Vidrižu pagasts, Limbažu novads , LV-4013

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/07/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

117000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

19/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Kaibas" Vidrižu pagasts, Limbažu novads, LV-4013

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

525258__0_tehniskieaprakstikaibaskalte.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv