Sludinājums: c/k „Kroņauce” kūts Nr.1 (kreisais spārns) un kūts Nr.6 (labais spārns) stacionārās tehnoloģiskās iekārtas

Publicēts
23.01.2018
23.01.2018
Pasūtītājs
SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca" (50003000451)
Termiņš
07.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003000451

Adrese

Gaujas iela 5a, Rīga, Latvija, LV-1026

Tālruņa numurs(-i)

67378095

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67367057

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais direktors Sergejs Golovenkovs, tālr.: 29113839, e-pasts: sergejs.golovenkovs@rigafeed.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

c/k „Kroņauce” kūts Nr.1 (kreisais spārns) un kūts Nr.6 (labais spārns) stacionārās tehnoloģiskās iekārtas

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

c/k „Kroņauce” „Pogas 1”, Auru pagasts, Dobeles novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/11/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

140000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”, Abulas iela 11, Rīga, LV-1026

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv