Rezultāts vai grozījumi: Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2

Publicēts
25.01.2018
25.01.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIC PLAST" (40003495810)
Termiņš
07.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 25/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIC PLAST"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003495810

Adrese

Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4, Latvija, LV-2114

Tālruņa numurs(-i)

+371 67069812

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 67069815

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Andris Trumars, Direktors, Tel.: +371 26865745, E-pasts: andris.trumars@nordicplast.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana un esošo iekārtu modernizācija iepirkums ID Nr.NP/KF2

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/01/2018

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Veikti grozījumi nolikuma 6.pielikumā iepirkums (“Modernization of existing SIA “Nordic Plast” waste recycling equipment” Procurement ID No. NP/KF2)

Piedāvājuma iesniegšanas datums 07/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4, LV-2114

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums tiek veikts Kohēzijas fonda projekta “SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks”, Nr.5.2.1.2/17/A/005, ietvaros

Avots: pvs.iub.gov.lv