Rezultāts: Krūmmelleņu audzēšanai un pirmapstrādes procesa nodrošināšanai nepieciešamās iekārtas, tehnika un tehnoloģiskais aprīkojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA “Blueberry land” (50103503251)
Uzvarētājs
SIA “ICETEC” (LV40003976316)
Summa
6 590,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA “Blueberry land”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50103503251

Adrese

“Spilves”, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads, Latvija, LV-5070

Tālruņa numurs(-i)

25513751

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes priekšsēdētājs Aleksejs Fomičovs

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Krūmmelleņu audzēšanai un pirmapstrādes procesa nodrošināšanai nepieciešamās iekārtas, tehnika un tehnoloģiskais aprīkojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

12/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “ICETEC” LV40003976316 Ozolciema40/3-16, Rīga, LV1058 Latvija
SIA “VEGA 1” LV4210302166 Dūņu iela 8, Liepāja, LV-3401 Latvija
SIA “Grandus” LV50103108221 Ūnijas iela 8c, Rīga, LV-1084 Latvija
Tulundusūhistu Karno 10117890 Alasi 5A, Tallinn, Harjumaa 11713 Igaunija
SIA “Redmars” LV40003506546 Gustava Zemgala gatve 85, Rīga, LV-1039 Latvija
FrosTec UAB 302420625 Fabijonišķu iela 96, LT-07100, Viļņa Lietuva

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “ICETEC” LV40003976316 Ozolciema iela 40/3-16, Rīga, LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

6590 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma priekšmeta 8.daļa "Gaisa kondicionieris fasēšanas līnijas telpām (1 komplekts)"

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Avots: pvs.iub.gov.lv