Rezultāts: Degvielas tvertne ar kontroles-izdales iekārtu

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
ZS ANDULAIŠI (48501014017)
Uzvarētājs
SIA "REPARK" (40103164509)
Summa
6 300,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS ANDULAIŠI

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501014017

Adrese

Andulaiši, Zvārdes pagasts, Saldus novads, Latvija, LV3883

Tālruņa numurs(-i)

29489636

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašniece Emīlija Kreicberga, tālr. 29489636, andulaisi@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Degvielas tvertne ar kontroles-izdales iekārtu

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

06/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "REPARK" 40103164509 "Burtnieki-55", Vadlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
SIA "Agrotrac" 40103386870 IK "Rāmava", Vadlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
SIA "GRAINTECH" 40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "REPARK" 40103164509 "Burtnieki-55", Vadlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

6300 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv