Rezultāts: Augstu līmeņu pacēlājs-komplektētājs

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
A/s "Smiltenes piens" (43903002031)
Uzvarētājs
SIA "Jungheinrich Lift Truck" (LV 40003630479)
Summa
18 438,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

A/s "Smiltenes piens"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43903002031

Adrese

Mūrnieku iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, Latvija, LV 4729

Tālruņa numurs(-i)

64707608

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64707600

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais direktors , Normunds Liniņš, T: 26665639, normunds.linins@smiltenespiens.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augstu līmeņu pacēlājs-komplektētājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "ITR" LV 40103037567 Dambja iela 7, Rīga, LV 1005 Latvija
SIA "Jungheinrich Lift Truck" LV 40003630479 Rītausmas iela 23, Rīga, LV 1058 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Jungheinrich Lift Truck" LV 40003630479 Rītausmas iela 23, Rīga, LV 1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

18438 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv