Sludinājums: Uzņēmums vēlas iegādāties “Sidra ražošanas iekārtu” Komplektācijā nav nepieciešama ābolu sulas pagatavošanas līnija, ābolu drupināšanas, izspiešanas un sulas pasterizācijas iekārta uzņēmumam jau ir. Izskatīsim visus piedāvājumus par labāko no piedāvājumiem tiks atzīta jaudas, automatizācijas un cenas kopējā lietderība, tas ir iekārtas spēja pret cenu, un pēc iespējas mazāku nepieciešamā personāla skaitu. Tiks vērtēta – stundā saražotā daudzuma izmaksa izejot no iekārtas iepirkuma cenas un mazākā darbaspēka skaita piesaistījuma. Komplektācijā jābūt iekļautiem nepieciešamajiem raudzēšanas traukiem, karbonizēšanas iekārtai, fasēšanas iekārtai ar pudeļu aizvēršanas iespēju. Priekšroku dosim lielākai ražošanas procesu automatizācijas pakāpei. Var iesniegt vienlaicīgi vairāku risinājumu piedāvājumus.

Publicēts
25.11.2017
25.11.2017
Pasūtītājs
Lux T.R. SIA (43603037782)
Termiņš
20.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Lux T.R. SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43603037782

Adrese

Brīvlauki 16-1, Piķurgas, Salaspils pag., Salaspils novads, Latvija, LV 2121

Tālruņa numurs(-i)

+371 2 0391226

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Pilnvarotā persona Andris Tomkus, t: 20391226, luxterra@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Uzņēmums vēlas iegādāties "Sidra ražošanas iekārtu" Komplektācijā nav nepieciešama ābolu sulas pagatavošanas līnija, ābolu drupināšanas, izspiešanas un sulas pasterizācijas iekārta uzņēmumam jau ir. Izskatīsim visus piedāvājumus par labāko no piedāvājumiem tiks atzīta jaudas, automatizācijas un cenas kopējā lietderība, tas ir iekārtas spēja pret cenu, un pēc iespējas mazāku nepieciešamā personāla skaitu. Tiks vērtēta - stundā saražotā daudzuma izmaksa izejot no iekārtas iepirkuma cenas un mazākā darbaspēka skaita piesaistījuma. Komplektācijā jābūt iekļautiem nepieciešamajiem raudzēšanas traukiem, karbonizēšanas iekārtai, fasēšanas iekārtai ar pudeļu aizvēršanas iespēju. Priekšroku dosim lielākai ražošanas procesu automatizācijas pakāpei. Var iesniegt vienlaicīgi vairāku risinājumu piedāvājumus.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Upenieki", Eleja, Elejas pagast, Jelgavas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

53000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

20/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: E-pasts: luxterra@inbox.lv

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

517596__0_luxt.r.sidraraz.iepirk.apraksts.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv