Sludinājums: Raidošās infrastruktūras un servisa robotu mobilās vadības šūnu komunikācijas modeļa izstrāde viedai robotu mobilitātei

Publicēts
13.10.2017
13.10.2017
Pasūtītājs
TransfoElectric, SIA (40003977966)
Termiņš
27.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

TransfoElectric, SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003977966

Adrese

Akmeņu 47, Ogre, Latvija, LV-5001

Tālruņa numurs(-i)

29462363

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Aivars Rubenis tel.29462363 aivars.rubenis@transfoelectric.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Raidošās infrastruktūras un servisa robotu mobilās vadības šūnu komunikācijas modeļa izstrāde viedai robotu mobilitātei

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rīga

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/03/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

98800 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Akmeņu 47, Ogre, LV-5001

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Pielikumā pievienots iepirkuma nolikums un līguma projekts

Avots: pvs.iub.gov.lv