Sludinājums: Spiedes-stiepes iekārtas noma projekta “Silikatu reoloģijas modifikatoru ietekme uz gaisā cietējošo nagu pārklājumu sinerēzi un sedimentāciju” ietvaros.

Publicēts
25.08.2017
25.08.2017
Pasūtītājs
SIA „Kinetics Nail Systems” (40103297500)
Termiņš
08.09.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/08/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Kinetics Nail Systems”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103297500

Adrese

Tēraudlietuves iela 22A, Rīga, Latvija, LV 1026

Tālruņa numurs(-i)

371 29122884

Faksa numurs(-i) (ja ir)

371 67718438

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ingmars Birks, 29122884, ingmars.birks@kineticsbeauty.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Spiedes-stiepes iekārtas noma projekta “Silikatu reoloģijas modifikatoru ietekme uz gaisā cietējošo nagu pārklājumu sinerēzi un sedimentāciju” ietvaros.

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Tēraudlietuves iela 22A, Rīga, LV-1026, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

5000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/09/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Tēraudlietuves iela 22A, Rīga, LV-1026, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākums "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Līgums ar CFLA 1.2.1.1/16/A/005

10.  Pievienotie dokumenti

504786__0_tsstiepesspiedesiekrta.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv